A - ARCHA, s. r. o.

Počet obstarávaní

3

Celková suma

191 592,67

Počet obstarávateľov

1

Dodávateľ
Dodávateľ A - ARCHA, s. r. o.
Index dodávateľa 0
IČO dodávateľa 45469423
Regis ID dodávateľa 1088298
Názov dodávateľa podľa Regis-u A - ARCHA, s. r. o.
Adresa dodávateľa Dom služieb, Stred 39
Mesto dodávateľa Považská Bystrica
PSČ dodávateľa 01701
Krajina dodávateľa Slovensko
Telefón dodávateľa +421 902740409
Mobil dodávateľa
Email dodávateľa
Fax dodávateľa
IČO dodávateľa 45469423
Verejné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
25264 - IPS Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach 147 600,16
19537 - VSS Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach Základná zmluva na poskytovanie neprioritných služieb kat. 27 príl. č. 3 a podľa § 3, ods. 1) a 4) zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) na prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica 0,0
11153 - VSS Prevádzka a údržba domov smútku a pohrebísk v meste Považská Bystrica 43 992,51

Graf obstarávaní


#TODO fix labels


Počet obstarávaní podľa rokov
Rok Počet obstarávaní
2011 1
2012 0
2013 1
2014 0
2015 1


Suma obstarávaní podľa rokov
Rok Suma obstarávaní
2011 43 992,51
2012 0
2013 0,0
2014 0
2015 147 600,16