O projekte

O víťazoch verejného obstarávania rozhoduje vybraná komisia, ktorá je uvedená aj pri jednotlivých zdrojoch vo vestníku verejného obstarávania (viď. http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/177026 ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE – VI.2.).

Problém nastáva vtedy, keď členovia hodnotiacej komisie majú prepojenia na víťazov (výsledných dodávateľov obstarávania). Toto prepojenie môže byť často krát skryté a nie je možné ho nájsť priamočiaro – rodinné vzťahy, kolegovia v práci, kamarát kamaráta (FOF). Niekedy sa takéto zmanipulované obstarávania konajú na malých projektoch, niekedy sa jedná o vysoké sumy.

Zaujímavejším obstarávaním je také, ktoré má namiesto hodnotiacej komisie uvedený text bez uvedených mien, alebo dané mená ,,zahrabané" v texte. Takéto obstarávania môžu byť podozrivejšie na zmanipulovanie.

Hlavným cieľom projektu je hľadať súvislosti medzi hodnotiacou komisiou a víťazmi verejných obstarávaní pomocou rôznych verejných registrov alebo vyhľadávača Google. Hľadanie prepojení medzi osobami a firmami je samostatný problém a v našom projekte chceme ukázať viaceré spôsoby ako je možné tieto prepojenia hľadať:

  • Datanest (datanest.sk) má rôzne registre osôb a firiem
  • Foaf.sk (FOF princíp na hľadanie prepojení)
  • Google (samotný dopyt: ,,Hľadaná osoba – Firma“ – môže niečo odhaliť

Iným spôsobom je použiť ľudí. Ľudia budú môcť analyzovať nájdené dopyty z google a budú môcť hľadať zaujímavé prepojenia.