10 b. j. - Nová Bošáca

Rok / Identifikátor

2009 / 01256 - VSP

Celková suma (EUR)

834 330,25

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 01256 - VSP
Názov pridelený zákazke 10 b. j. - Nová Bošáca
Druh zákazky Stavebné práce
Kategórie služieb Uskutočňovanie stavebných prác
Popis zákazky alebo nákupu Nájomný bytový dom s polyfunkciou.
Lokalita V obci Nová Bošáca
Mena EUR
Navrhovaná cena 850 300,0
Navrhovaná cena s DPH? Áno
Sadzba DPH 19.0
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Obec Nová Bošáca
IČO obstarávateľa 00311839
Regis ID obstarávateľa 2702
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Obec Nová Bošáca
Adresa obstarávateľa Nová Bošáca 79
Mesto obstarávateľa Nová Bošáca
PSČ obstarávateľa 91308
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Ľuboš Tinka, starosta obce
Telefón obstarávateľa 032 778 01 56
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa nova.bosaca@stonline.sk
Fax obstarávateľa 032 778 01 56
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Všeobecná štátna správa
Dodatočné informácie
Rok 2009
Dátum zverejnenia 2009-03-07
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2009-02-02
Typ obstarávania VSP
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
IZOTECH Group, spol. s r.o. 36301311 834 330,25 Nie Áno 19,0

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
17477 - VSP Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov QuadQuard. Rámcová dohoda - ZM/2013/0364 397 213,5 Zobraziť
05927 - VSP Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce-Humenné-Snina-Sanok 1 038 112,75 Zobraziť
02816 - VSP Bytové domy, Podtureň, 2. etapa - 2 x 14 b. j. - dostavba 587 687,0 Zobraziť
11225 - VSP Sabinov - 20 b.j. - nájomný bytový dom - ulica Pavla Gojdiča 911 220,63 Zobraziť
03195 - VSP Modernizácia a prestavba ZŠ, stavebné úpravy ŠJ a stavebné úpravy MŠ v Kamenici nad Cirochou 600 126,56 Zobraziť
01788 - VSP Cesta II/573 - prieťah mestom Kolárovo - IV. časť 297 428,03 Zobraziť
02192 - VSP Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín 738 409,94 Zobraziť
05168 - VSP Rekonštrukcia SPŠ stavebné Prešov 337 959,91 Zobraziť
13264 - VSP Revitalizácia verejných priestranstiev obce Sučany Zmluva o dielo 495 869,5 Zobraziť
00618 - VSP 2 x 8 b. j. nájomné bytové domy A/I a A/II, Andovce 922 095,31 Zobraziť