16 b. j., nájomné byty - blok A + TV na Štúrovej ulici v meste Spišská Stará Ves

Rok / Identifikátor

2009 / 00262 - VSP

Celková suma (EUR)

782 958,06

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 00262 - VSP
Názov pridelený zákazke 16 b. j., nájomné byty - blok A + TV na Štúrovej ulici v meste Spišská Stará Ves
Druh zákazky Stavebné práce
Kategórie služieb Uskutočňovanie stavebných prác
Popis zákazky alebo nákupu Realizácia stavebných prác na bytovom dome so 16 b. j. vrátane technickej vybavenosti - kanalizácia, vodovod, komunikácia. Predmet zákazky a rozsah požadovaných činností je podrobne opísaný v súťažných podkladoch.
Lokalita Spišská Stará Ves
Mena EUR
Navrhovaná cena 822 199,44
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Mesto Spišská Stará Ves
IČO obstarávateľa 00326526
Regis ID obstarávateľa 3887
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Mesto Spišská Stará Ves
Adresa obstarávateľa Štúrova 228
Mesto obstarávateľa Spišská Stará Ves
PSČ obstarávateľa 06101
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
Telefón obstarávateľa 052 418 11 01
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa primator@spisskastaraves.sk
Fax obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Všeobecná štátna správa
Dodatočné informácie
Rok 2009
Dátum zverejnenia 2009-01-20
Zadanie zakázky --
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2008-12-22
Typ obstarávania VSP
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
Doming, spol. s r.o. 31649971 782 958,06 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
04790 - VSP Námestie SNP Rajecké Teplice-stavebné úpravy a novostavba 517 597,06 Zobraziť
19053 - VSP Kanalizácia a ČOV Bátka Zmluva o dielo č. 2013/t63010//F.1111/001 809 300,0 Zobraziť
03420 - VSP Areál ZŠ Kúty - rekonštrukcia 1 017 793,0 Zobraziť
04451 - VSP Polder svacenický jarok 899 539,81 Zobraziť
16522 - VSP Regenerácia centra obce II.pre obec Limbach Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991/Zb. v platnom znení, číslo: 18/2013-BA 415 000,0 Zobraziť
06619 - VSP „Prestavba objektu Severná 5, Banská Bystrica na nájomné byty" 1 186 237,63 Zobraziť
16801 - VSP Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza Zmluva o dielo 400 000,0 Zobraziť
01593 - VSP Rozšírenie kanalizácie obce Pastovce 1 417 046,25 Zobraziť
05044 - VSP Košice, vodorovné znacenie krytu pozemných komunikácií 1 029 751,94 Zobraziť
08729 - VSP Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK oblasť Vranov nad Topľou 2 002 328,02 Zobraziť