16 BJ ŠTEFANOV

Rok / Identifikátor

2010 / 00464 - VUP

Celková suma (EUR)

960 140,06

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 00464 - VUP
Názov pridelený zákazke 16 BJ ŠTEFANOV
Druh zákazky Stavebné práce
Kategórie služieb Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočňovanie stavebných prác
Popis zákazky alebo nákupu Stavba "Nájomné BD, 16 b. j., Štefanov" v rozsahu: Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie vrátane zabezpečenia príslušných povolení - ÚR a SP, realizácia stavby na kľúč, t. j. všetky stavebné, montážne práce a napojenia na IS. Dodanie podkladov pre kolaudačné rozhodnutie.
Lokalita Štefanov
Mena EUR
Navrhovaná cena 961 933,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Obec Štefanov
IČO obstarávateľa 00310077
Regis ID obstarávateľa 2580
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Obec Štefanov
Adresa obstarávateľa Štefanov 347
Mesto obstarávateľa Štefanov
PSČ obstarávateľa 90645
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Rudolf Polák
Telefón obstarávateľa 034/6537132
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa obecstefanov@stonline.sk
Fax obstarávateľa 034/6537132
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti, miestna samospráva
Dodatočné informácie
Rok 2010
Dátum zverejnenia 2010-01-21
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2010-01-04
Typ obstarávania VUP
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
HÍLEK a spol., a.s. 36239542 960 140,06 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
04178 - VUP Rekonštrukcia a nadstavba budov Základnej školy Zámutov-Zmena energetickej náročnosti 697 301,0 Zobraziť
00071 - VUP Rekonštrukcia námestia 820 509,31 Zobraziť
03094 - VUP Rekonštrukcia základnej školy 907 938,13 Zobraziť
02804 - VUP Regenerácia sídla Boliarov - Infraštruktúra B1 1 870 664,63 Zobraziť
02547 - VUP Stavebné úpravy - zvýšenie technického a energetického štandardu Strednej priemyselnej školy, Kysucké Nové Mesto 1 205 322,13 Zobraziť
03086 - VUP Rekonštrukcia historického centra Obce Dolné Orešany 397 956,09 Zobraziť
03411 - VUP Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava 949 901,06 Zobraziť
01105 - VUP Výstavba nájomných bytových domov Hodruša-Hámre 4 115 728,94 Zobraziť
09014 - VUP Rekonštrukcia Uličky remesiel - Hrnčiarska ul., Vodná ul, Rumanova ul. 709 352,69 Zobraziť
09013 - VUP Rekonštrukcia a zmena využitia výmenníkových staníc na Kultúrno-spoločenské centrá, Ľudová ul., Štítova ul., Važecká ul., Wupertálska ul. 1 012 546,25 Zobraziť