12 bytová jednotka - KOBYLY

Rok / Identifikátor

2010 / 00507 - VSP

Celková suma (EUR)

547 690,19

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 00507 - VSP
Názov pridelený zákazke 12 bytová jednotka - KOBYLY
Druh zákazky Stavebné práce
Kategórie služieb Uskutočňovanie stavebných prác
Popis zákazky alebo nákupu výstavba 12 nájomných bytov bežného štandardu s technickou vybavenosťou a obslužnými plochami.
Lokalita Obec Kobyly
Mena EUR
Navrhovaná cena 557 880,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Obec Kobyly
IČO obstarávateľa 00322130
Regis ID obstarávateľa 3503
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Obec Kobyly
Adresa obstarávateľa Kobyly 57
Mesto obstarávateľa Kobyly
PSČ obstarávateľa 08622
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ján Labanc
Telefón obstarávateľa 054/4791182
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa obeckobyly@stonline.sk
Fax obstarávateľa 054/4883511
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti
Dodatočné informácie
Rok 2010
Dátum zverejnenia 2010-01-22
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2010-01-07
Typ obstarávania VSP
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 2
Počet elektronických ponúk 2
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
EURO-STAV združenie 37885430 547 690,19 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
02611 - VSP Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu Rekonštrukcia spevnených plôch 499 859,07 Zobraziť
00215 - VSP Bytové domy, Podtureň, 2. etapa - 3 x 14 b. j Zmluva o dielo 1 518 163,0 Zobraziť
12565 - VSP FR SR, Račianska 72 - rekonštrukcia RENOVING s.r.o. 381 510,84 Zobraziť
00040 - VSP Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica - rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul. 13 2 545 708,75 Zobraziť
05006 - VSP Modernizácia ciest región Nové Zámky 2 459 746,5 Zobraziť
05296 - VSP Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie, 11. časť III/51818 Čičmany - Fačkov. Ide o stavebné práce - rekonštrukcia cesty III/51818 Čičmany - Fačkov 4 545 428,48 Zobraziť
00699 - VSP Prenčov - nájomný bytový dom BD1 a BD2, 12 b.j 1 137 556,31 Zobraziť
06453 - VSP I/59 Kňažia - zosuv 362 947,5 Zobraziť
00075 - VSP Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni 571 140,44 Zobraziť
06028 - VSP Rekonštrukcia kaštieľa v Malackách 372 307,06 Zobraziť