12-bytový dom - Pobedim

Rok / Identifikátor

2009 / 01509 - VSP

Celková suma (EUR)

621 555,5

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 01509 - VSP
Názov pridelený zákazke 12-bytový dom - Pobedim
Druh zákazky Stavebné práce
Kategórie služieb Uskutočňovanie stavebných prác
Popis zákazky alebo nákupu
Lokalita Obec Pobedim
Mena EUR
Navrhovaná cena 650 000,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Obec Pobedim
IČO obstarávateľa 00311910
Regis ID obstarávateľa 2708
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Obec Pobedim
Adresa obstarávateľa Pobedim 435
Mesto obstarávateľa Pobedim
PSČ obstarávateľa 91623
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Dr. Viliam Vítek
Telefón obstarávateľa 0905 385 141
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa v.vítek@azet.sk
Fax obstarávateľa 032/
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti, Samospráva
Dodatočné informácie
Rok 2009
Dátum zverejnenia 2009-03-20
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2009-03-06
Typ obstarávania VSP
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
Zempres, s.r.o. 36218740 621 555,5 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
13495 - VSP Lesná cesta Danová - rekonštrukcia Zmluva o dielo č. 07/25/99/2013 216 500,0 Zobraziť
17061 - VSP Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ zapríčinených cudzím zavinením. Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ zapríčinených cudzím zavinením. 34 925,0 Zobraziť
13462 - VSP I/72 Sanácia zosuvu cesty Rimavské Brezovo (stavebné práce) Zmluva o dielo č. objednávateľa: Z-2024/6231/2012 131 088,61 Zobraziť
08105 - VSP IX.Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen - rokonštrukcia pavilónov 1 096 997,5 Zobraziť
04832 - VSP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Bratislava MČ Čunovo - Skýcovská ul 132 670,0 Zobraziť
06777 - VSP Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Tatranskej galérie -budova elektrárne II. etapa 0,0 Zobraziť
01640 - VSP Rekonštrukcia hygienických zariadení 319 513,16 Zobraziť
01994 - VSP Zakladná škola Východná - zvyšenie energetickej hospodárnosti 371 983,09 Zobraziť
09627 - VSP Rekonštrukcia objektu č.7 Ubytovňa odsúdených 149 000,0 Zobraziť
15027 - VSP Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období 2012/2013 Časť č. 3: oblasť Poprad 652 547,67 Zobraziť