18 BJ - Bytový dom, Lanškrounská 1,1A, Kežmarok

Rok / Identifikátor

2010 / 00754 - VUP

Celková suma (EUR)

853 921,88

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 00754 - VUP
Názov pridelený zákazke 18 BJ - Bytový dom, Lanškrounská 1,1A, Kežmarok
Druh zákazky Stavebné práce
Kategórie služieb Uskutočňovanie stavebných prác
Popis zákazky alebo nákupu Výstavba 18 bytového nájomného domu v lokalite sídliska JUH Kežmarok. Systém výstavby je tradičný - murované zvislé konštrukcie, monolitické stropné konštrukcie, sedlová strecha, klasický krov. Objekt bude 5-podlažný. Každý byt bude mať vlastné kúrenie s kotlom na zemný plyn. Súčasťou je aj výstavba parkovacích plôch a jednotlivých prípojok technickej infraštruktúry.
Lokalita Kežmarok
Mena EUR
Navrhovaná cena 1 071 000,0
Navrhovaná cena s DPH? Áno
Sadzba DPH 19.0
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Mesto Kežmarok
IČO obstarávateľa 00326283
Regis ID obstarávateľa 3868
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Mesto Kežmarok
Adresa obstarávateľa Hlavné nám. 1
Mesto obstarávateľa Kežmarok
PSČ obstarávateľa 06001
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing.Štefan Zima
Telefón obstarávateľa 052/4660118
Mobil obstarávateľa 0905 407 941
Email obstarávateľa zima@kezmarok.sk
Fax obstarávateľa 052/4660107
Druh verejného obstarávateľa Iný verejný obstarávateľ
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti, Samosprávne funkcie.
Dodatočné informácie
Rok 2010
Dátum zverejnenia 2010-01-30
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2010-01-18
Typ obstarávania VUP
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
STAV-ING spol. s.r.o. 31715290 853 921,88 Nie Áno 19,0

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
05093 - VUP Rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy v Hurbanove 936 855,38 Zobraziť
19432 - VUP DSS Ramirez - rekonštrukcia domova sociálnych služieb ZIPP BRATISLAVA, s.r.o.,Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava 2 099 901,5 Zobraziť
04991 - VUP Rekonštrukcia objektu Krajskej a Okresnej prokuratúry Nitra na ul. Damborského 1 v Nitre 467 148,63 Zobraziť
05554 - VUP Revitalizáca verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit 775 524,0 Zobraziť
04957 - VUP Rekonštrukcia centra mesta a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou 1 002 497,5 Zobraziť
04702 - VUP Modernizácia centrálnej obecnej zóny Boleráz 1 553 746,19 Zobraziť
03770 - VUP Rekonštrukcia budovy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ferenca Kazinczyho v Tornali 999 485,88 Zobraziť
01825 - VUP ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII. etapa 1 835 510,38 Zobraziť
03098 - VUP Vodovod Veľká Čierna 1 613 345,13 Zobraziť
03058 - VUP Rekonštrukcia ZŠ a MŠ v Trhovej Hradskej 585 642,81 Zobraziť