16 b.j. nájomné byty - blok B + TV na ul. Štúrova v meste Spišská Stará Ves

Rok / Identifikátor

2010 / 00634 - VSP

Celková suma (EUR)

782 953,31

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 00634 - VSP
Názov pridelený zákazke 16 b.j. nájomné byty - blok B + TV na ul. Štúrova v meste Spišská Stará Ves
Druh zákazky Stavebné práce
Kategórie služieb Uskutočňovanie stavebných prác
Popis zákazky alebo nákupu Realizácia stavebných prác na bytovom dome s 16 b.j. vrátane technickej vybavenosti - kanalizácia, vodovod, komunikácia.
Lokalita mesto Spišská Stará Ves
Mena EUR
Navrhovaná cena 812 405,75
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Mesto Spišská Stará Ves
IČO obstarávateľa 00326526
Regis ID obstarávateľa 3887
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Mesto Spišská Stará Ves
Adresa obstarávateľa Štúrova 228/109
Mesto obstarávateľa Spišská Stará Ves
PSČ obstarávateľa 06101
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
Telefón obstarávateľa 052/4181112
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa primator@spisskastaraves.sk; inpropoprad@gmail.com
Fax obstarávateľa 052/4180416
Druh verejného obstarávateľa Iný verejný obstarávateľ
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti, samosprava
Dodatočné informácie
Rok 2010
Dátum zverejnenia 2010-01-28
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2010-01-15
Typ obstarávania VSP
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
Doming, spol. s r.o. 31649971 782 953,31 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
00781 - VSP Výstavba spojovacej cesty Kéked Trstené n/ Hornádom 474 632,5 Zobraziť
08848 - VSP Inžinierske siete pre IBV Krahule urbanistická lokalita č. 42, 43 167 026,45 Zobraziť
05825 - VSP ZMENA EXISTUJÚCEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY MODERNIZÁCIOU A REKONŠTRUKCIOU, IPEĽSKÝ SOKOLEC 371 994,66 Zobraziť
01921 - VSP Rekonštrukcia a inovácia ZŠ a MŠ, Veľký Slavkov 621 027,06 Zobraziť
17920 - VSP Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova č. 9, Košice Rámcová dohoda č. 532/2013 465 833,34 Zobraziť
19153 - VSP Odstránenie bytového domu na ul. Hrebendova 22-24 v Košiciach - Luník IX. Zmluva o dielo 79 700,0 Zobraziť
14585 - VSP Rekonštrukcia Základnej školy Číčov Zmluva o dielo 0702/2013 394 143,38 Zobraziť
05865 - VSP Nová letná plaváreň 5 107 471,5 Zobraziť
13361 - VSP Materská škola - stavebné úpravy Kuzmányho 41, Kežmarok Zmluva o stavebnom diele. 190 416,67 Zobraziť
11226 - VSP Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZSS Baracha Bardoňovo 99 991,0 Zobraziť