18 b.j. bytový dom, blok C + TV Spišská Stará Ves

Rok / Identifikátor

2011 / 03809 - VUP

Celková suma (EUR)

834 383,0

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 03809 - VUP
Názov pridelený zákazke 18 b.j. bytový dom, blok C + TV Spišská Stará Ves
Druh zákazky Stavebné práce
Kategórie služieb Uskutočňovanie stavebných prác
Popis zákazky alebo nákupu Realizácia stavebných prác na bytovom dome s 18 b.j. vrátane technickej vybavenosti. Bytový objekt - 18 b.j. z toho 1 byt pre zdravotne postihnutých Zastavaná plocha 366,66 m2 Úžitková plocha bloku C 1 074,28 m2 Navrhnutý bytový dom má jednoduchý, obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmeroch 10,80 m x 33,95 m. Výška hrebeňa sedlovej strechy je 13,30 m od terénu. Objekt má vstupné podlažie, druhé, tretie a štvrté nadzemné podlažie . Pôdorysné usporiadanie jednotlivých podlaží je nasledovné : Vstupné podlažie - má dve vstupné sekcie, prístup k blokom je navrhnutý chodníkom šírky 1,8 m a dĺžky 6 m s protišmykovou povrchovou úpravou. Pred vstupom do bytového domu je plocha 1,8 x 3,45 m s rohožkou na čistenie obuvi. Prístupový chodník, jeho sklon a rozšírená plocha kapacitne a technicky vyhovuje pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vstupy sú chránené markízou. Na obvodovej stene pri vstupných dverách je inštalované zariadenie pre elektrické otváranie vstupných dvier. Horná hrana zvončekového panela nepresahuje 1400 mm. Vstupné dvere v rámci zasklenej steny majú svetlú šírku 900 mm a vysoké 2400 mm. Vstupná zasklená stena s von otváranými dverami má zasklenie od 400 mm, zámok vo výške 1000 mm a kľučku vo výške 1100 mm. Vo vstupnom podlaží je zádverie, vstup do technického priestoru, chodba so vstupnými dverami šírky 800 mm do dvoch bytov, dvere do dvoch komôr a schodišťový priestor s šírkou schodišťového ramena 1100mm. Vstupné priestory vyhovujú požiadavkám pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vo vstupnom podlaží je navrhnutých 6 bytových jednotiek : byt b - jednoizbový byt - úžitková plocha 38,20 m2 - 2 byty vo vstupnom podlaží byt d - jednoizbový byt - úžitková plocha 41,33 m2 1 byt vo vstupnom podlaží byt e- jednoizbový byt - s úpravami pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - úžitková plocha 46,40 m2 - 1 byt vo vstupnom podlaží .Tento byt spĺňa požiadavky Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. byt g jednoizbový byt úžitková plocha 34,46 m2 - 2 byty vo vstupnom podlaží Plocha bytov vo vstupnom podlaží spolu 233,05 m2 Druhé , tretie a štvrté nadzemné podlažie : Na druhom , treťom a štvrtom nadzemnou podlaží je navrhnutých po 4 bytové jednotky byt a trojizbový byt úžitková plocha 68,29 m2 po 1 byt na troch podlažiach byt f - trojizbový byt - úžitková plocha 72,52 m2 po 2 byty na troch podlažiach byt c trojizbový byt - úžitková plocha 67,08 m2 po 1 byt na troch podlažiach Plocha bytov na druhom, treťom a štvrtom nadzemnom podlaží po 280,41m2 Úžitková plocha bytov : 1-nadzemné podlažie : 233,05 m2 2-nadzemné podlažie : 280,41 m2 3-nadzemné podlažie : 280,41 m2 4-nadzemné podlažie : 280,41 m2 Spolu úžitková plocha bloku : 1 074,28 m2
Lokalita zastavaná časť mesta Spišská Stará Ves
Mena EUR
Navrhovaná cena 860 459,56
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Mesto Spišská Stará Ves
IČO obstarávateľa 00326526
Regis ID obstarávateľa 3887
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Mesto Spišská Stará Ves
Adresa obstarávateľa Štúrova 228/109
Mesto obstarávateľa Spišská Stará Ves
PSČ obstarávateľa 06101
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
Telefón obstarávateľa +421 524181112
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa primator@spisskastaraves.sk; inpropoprad@gmail.com
Fax obstarávateľa +421 524180416
Druh verejného obstarávateľa Iný verejný obstarávateľ
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti, samospráva
Dodatočné informácie
Rok 2011
Dátum zverejnenia 2011-05-25
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2011-05-16
Typ obstarávania VUP
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 0
Počet elektronických ponúk 0
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
Doming, spol. s r.o. 31649971 834 383,0 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
03892 - VUP Rekonštrukcia základnej školy M. R. Martákovej, Liptovský Mikuláš 828 068,38 Zobraziť
05239 - VUP Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kravany nad Dunajom 388 914,63 Zobraziť
00328 - VUP Nájomný bytový dom Senica 2 035 197,25 Zobraziť
03673 - VUP Stavebné úpravy ZŠ a MŠ, Zubrohlava 1 554 322,38 Zobraziť
01705 - VUP Rekonštrukcia, modernizácia, nadstavba, dostavba Základnej školy Bystrany 947 090,94 Zobraziť
04650 - VUP Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie 891 033,25 Zobraziť
03998 - VUP Revitalizácia centrálnej zóny obce Kozárovce 598 819,38 Zobraziť
05048 - VUP Obnova fasád a výmena výplní otvorov na fasádach objektu GR LESY SR, š.p. Nám. SNP 8, Banská Bystrica 724 472,0 Zobraziť
07596 - VUP Rekonštrukcia mesta Sabinov 1 033 433,0 Zobraziť
04946 - VUP Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň 770 670,0 Zobraziť