1. časť: Prístroj na charakterizáciu častíc FBRM a PVM. 2. časť: Prístroj na meranie rozdelenia veľkostí nanočastíc, molekulových hmotností a difúzneho koeficienta metódou dynamického rozptylu laserového svetla s možnosťou merania zeta potenciálu

Rok / Identifikátor

2010 / 03619 - VST

Celková suma (EUR)

69 340,0

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 03619 - VST
Názov pridelený zákazke 1. časť: Prístroj na charakterizáciu častíc FBRM a PVM. 2. časť: Prístroj na meranie rozdelenia veľkostí nanočastíc, molekulových hmotností a difúzneho koeficienta metódou dynamického rozptylu laserového svetla s možnosťou merania zeta potenciálu
Druh zákazky Tovary
Kategórie služieb Kúpa
Popis zákazky alebo nákupu 1. časť: Prístroj na charakterizáciu častíc FBRM a PVM - on-line analyzátor veľkostí častíc pracujúci na princípe merania rozptýleného svetla na časticiach v kvapalnom prostredí s využitím Mie teórie rozptylu. 2. časť: Prístroj na meranie rozdelenia veľkostí nanočastíc, molekulových hmotností a difúzneho koeficienta metódou dynamického rozptylu laserového svetla s možnosťou merania zeta potenciálu.
Lokalita Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice
Mena EUR
Navrhovaná cena 69 736,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia Súťaž týkajúca sa druhej časti predmetu zákazky bola zrušená v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138 ods. 5. Verejný obstarávateľ bude postupovať pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky verejnou súťažou. členovia komisie :Ing. Zuzana Mitróová, PhD. - predsedkyňa komisie, Ing. Martina Koneracká, CSc. - členka, RNDr. Anežka Džarová - členka, Katarína Paulovičová - členka, Ing. Eva Lojdová - členka
Obstarávateľ
Obstarávateľ Ústav experimentálnej fyziky SAV
IČO obstarávateľa 00166812
Regis ID obstarávateľa 601
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Ústav experimentálnej fyziky SAV
Adresa obstarávateľa Watsonova 47
Mesto obstarávateľa Košice-Sever
PSČ obstarávateľa 04353
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Eva Lojdová
Telefón obstarávateľa 055/792 2104
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa lojdova@saske.sk
Fax obstarávateľa 055/792 2117
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti, Veda a výskum
Dodatočné informácie
Rok 2010
Dátum zverejnenia 2010-05-29
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2010-05-17
Typ obstarávania VST
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
Mettler - Toledo s.r.o. 31354211 69 340,0 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
22296 - VST Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP)“ Slovenskáinfraštruktúra pre vysokovýkonné počítače (SIVVP) na dodaniepredmetu zákazky Aplikačné programové vybavenie, vedeckýprogramový balík 4 .časť 606 774,0 Zobraziť
01320 - VST Prenájom polygrafických strojov a zariadení 192 000,0 Zobraziť
2257 - VST Nákup led diódových svietidiel pre verejné osvetlenie objektov vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2 014/0 038 477 100,0 Zobraziť
10802 - VST Zemný plyn 128 467,34 Zobraziť
05318 - VST ANTIMYKOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Kúpna zmluva č. POZ 314/2011; Názov lieku/účinnej látky : Fluconazolum 100 ml/200 mg - SOL INF 148 430,93 Zobraziť
08601 - VST Záložný zdroj elektrickej energie - elektrocentrála 20 764,0 Zobraziť
1028 - VST Nákup oprávnení na používanie diagnostických pomôcok pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 5 pre potreby realizácie národného projektu. Časť 2: Metóda merania kvality očných pohybov a rozlišovacích schopností. 62 952,38 Zobraziť
04563 - VST Lieky a liečivá 296 088,41 Zobraziť
19731 - VST Zefektívňovanie systému separovaného zberu v obci Moravany nad Váhom MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom 922 21, Kúpna zmluva pre projekt ZEFEKTÍVŇOVANIESYSTÉMU SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI MORAVANY NAD VÁHOM 260 164,0 Zobraziť
18748 - VST Zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti Kúpna zmluva 8 077 664,51 Zobraziť