110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft

Rok / Identifikátor

2015 / 19677 - VST

Celková suma (EUR)

2 499 000,0

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 19677 - VST
Názov pridelený zákazke 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft
Druh zákazky b) Tovary
Kategórie služieb Kúpa
Popis zákazky alebo nákupu Jednožilové káble podľa STN 34 7605 s izoláciou zo sieťovaného polyetylénu (XLPE) a káblových súborov (spojky a koncovky káblov) pre nasledovné napätia:U0/U=64/110kV menovité napätieUm =123 kV maximalne menovité napätieUrB= 550kV atmosférické rázové napätie, maximálna hodnotaKáble a káblové súbory musia byť použiteľné v sieťach so striedavým napätím/prúdom (50Hz) s účinne uzemneným neutrálnym bodom.
Lokalita ES Podunajské Biskupice, pokiaľ v objednávke nebude uvedené iné miesto na dodanie tovaru.
Mena EUR
Navrhovaná cena 2 970 040,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia Ján Genšor, Jozef Múdry, Roland Majoroš, Pavol Gašparín, Jaroslava Mrázová, Martin Mocko, Erika Valacsay
Obstarávateľ
Obstarávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO obstarávateľa 36361518
Regis ID obstarávateľa 823737
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Západoslovenská distribučná, a.s.
Adresa obstarávateľa Čulenova 6
Mesto obstarávateľa Bratislava
PSČ obstarávateľa 81647
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Erika Valacsay
Telefón obstarávateľa +421 250612992
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa erika.valacsay@zsdis.sk
Fax obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Elektrická energia
Dodatočné informácie
Rok 2015
Dátum zverejnenia 2015-09-30
Zadanie zakázky Kúpna zmluva č. 312/2015 - 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2015-09-24
Typ obstarávania VST
Rámcová zmluva
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 3
Počet elektronických ponúk 3
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
EGEM, s. r. o. 44193653 2 499 000,0 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
554 - VST Združená dodávka plynu Zmluvy o dodávke plynu: v kategórii stredný odber (SO) a v kategórii malo odber (MO) na roky 2015-2017 4 771 687,0 Zobraziť
13684 - VST Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - Ochranné odevy a súvisiace distribučné služby Kúpna zmluva č.4600000478 541 839,5 Zobraziť
23429 - VST Dodávka zemného plynu Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 0,02 Zobraziť
2154 - VST Dodávka zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35 815 256Hodnota zákazky: 363 740,000 0 EUR bez DPH 433 740,0 Zobraziť
11298 - VST Triediace linky na balíky KOVAL SYSTEMS, a. s., Krížna 950/10, 018 61 Beluša, IČO: 31 602 029 10 884 898,82 Zobraziť
14904 - VST Celonízkopodlažné autobusy mestskej hromadnej dopravy dl.12 m SOLARIS Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo - Osiedle, 62-005 Owinska, Poľsko 990 000 eur bez DPH 990 000,0 Zobraziť
14657 - VST Ostatné OOPP Ostatné OOPP 1 545 523,25 Zobraziť
14552 - VST Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská energetika, a.s. 3,47 Zobraziť
4337 - VST Náhradné diely pre mlyny – mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere ... Náhradné diely pre mlyny mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere ... 1 521 000,0 Zobraziť
13398 - VST Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet Rámcová kúpna zmluva 850 000,0 Zobraziť