1.1.Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností a súvisiace s realizáciou stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave

Rok / Identifikátor

2015 / 23868 - IPP

Celková suma (EUR)

238 209,22

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 23868 - IPP
Názov pridelený zákazke 1.1.Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností a súvisiace s realizáciou stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave
Druh zákazky Druh zákazky Práce
Kategórie služieb a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Západoslovenské múzeum, Muzejné námestie 3, 918 09 Trnava
Popis zákazky alebo nákupu Doplňujúce stavebné práce vyplynuli z nepredvídateľných okolností, ktoré vznikli počas rekonštrukcie budovy a na základe požiadaviek krajského pamiatkového úradu. Úzko súvisia so stavbou, nie sú oddeliteľné od stavby a ich realizácia smeruje k zabezpečeniu kvalitnejšieho prostredia pre prevádzkovateľa a návštevníkov tejto národnej kultúrnej pamiatky. Ide hlavné o statické zabezpečenie trhlín, oprava a doplnenie poškodeného muriva a vyrovnanie nerovností, ktoré sa prejavili po otlčení fasádnych omietok. Rekonštrukciou ríms došlo k narušeniu strešných zvodov, nakoľko tieto zvody sú zvnútra zhrdzavené a prederavené. Verejný obstarávateľ sa rozhodol tieto zvody vymeniť. Vybúraním otvorov pre výťah boli nájdené nové zistenia historického charakteru, ktoré si vyžadujú statické zabezpečenie muriva. Pri prácach na sprístupnení pivnice boli taktiež nájdené nové nálezy historického charakteru, (pôvodné schody), ktoré na základe požiadavky pamiatkového úradu je potrebné sprístupniť pre návštevníkov tohto kultúrneho zariadenia.
Lokalita
Mena EUR
Navrhovaná cena
Navrhovaná cena s DPH?
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj
IČO obstarávateľa 37836901
Regis ID obstarávateľa 540361
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Trnavský samosprávny kraj
Adresa obstarávateľa Starohájska 10
Mesto obstarávateľa Trnava
PSČ obstarávateľa 91701
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Gabriela Hrebíková
Telefón obstarávateľa +421 335933454
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
Fax obstarávateľa +421 335933336
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iné (uveďte)
Dodatočné informácie
Rok 2015
Dátum zverejnenia 2015-12-07
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2015-11-27
Typ obstarávania IPP
Rámcová zmluva
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
CS, s.r.o. 44101937 238 209,22 Nie Áno 20,0

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
23235 - IPP Obnova NKP - cestný most na Trulaskach - Leopoldov 231 587,92 Zobraziť
12372 - IPP Základná škola Dolné Lúky - Pavilón C 675 699,78 Zobraziť
14257 - IPP Rekonštrukcia kaštieľa Vodný hrad Šimonovany 564 000,0 Zobraziť
9363 - IPP Výmena horúcovodných potrubí SCZT Považská Bystrica 913 258,0 Zobraziť
2651 - IPP Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dulov 99 806,4 Zobraziť
22964 - IPP Rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovacích plôch v obci Špačince 251 436,67 Zobraziť
20006 - IPP Pestovateľské pálenie ovocia Veľké Kosihy 143 953,09 Zobraziť
10528 - IPP Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa 3 126 998,02 Zobraziť
1699 - IPP Modernizácia verejného osvetlenia 322 167,9 Zobraziť
20169 - IPP Rekonštrukcia budovy MŠ v Koniarovciach 147 700,0 Zobraziť