2.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätý Anton

Rok / Identifikátor

2016 / 575 - IPP

Celková suma (EUR)

137 038,54

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 575 - IPP
Názov pridelený zákazke 2.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätý Anton
Druh zákazky Druh zákazky Práce
Kategórie služieb a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Obec Svätý Anton
Popis zákazky alebo nákupu Predmetom zákazky je Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätý Anton
Lokalita
Mena EUR
Navrhovaná cena
Navrhovaná cena s DPH?
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Obec Svätý Anton
IČO obstarávateľa 00320471
Regis ID obstarávateľa 3372
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Obec Svätý Anton
Adresa obstarávateľa Svätý Anton 34
Mesto obstarávateľa Svätý Anton
PSČ obstarávateľa 96972
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Mgr. Michaela Mišková
Telefón obstarávateľa +421 911420312
Mobil obstarávateľa +421 911420312
Email obstarávateľa miskova.vo@gmail.com
Fax obstarávateľa +421 456920752
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Všeobecné verejné služby
Dodatočné informácie
Rok 2016
Dátum zverejnenia 2016-01-12
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2015-11-12
Typ obstarávania IPP
Rámcová zmluva
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 2
Počet elektronických ponúk 2
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
Marian Zwinger - Elektro-Bak 34985361 137 038,54 Nie Áno 20,0

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
7525 - IPP Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. 1 430 055,0 Zobraziť
6824 - IPP PCÚ Trstená – rekonštrukcia strechy 91 622,24 Zobraziť
2919 - IPP Potravinárska prevádzka Comagro - stavebná časť 484 372,16 Zobraziť
21806 - IPP Modernizácia verejného osvetlenia v obci Rybník 153 146,37 Zobraziť
18245 - IPP DÚ Bratislava, Ševčenkova 32 - oprava zasklenia kupoly s výmenou poškodených skiel 119 440,3 Zobraziť
24621 - IPP Vybudovanie spoločných zariadení PÚ v obci Habura 4 134 866,5 Zobraziť
22970 - IPP Rekonštrukcia strechy na budove GP SR 39 390,38 Zobraziť
17161 - IPP Rekonštrukcia auly UK – umelecko-remeselná obnova drevených prvkov, povrchov a konštrukcii interiéru auly UK 128 889,6 Zobraziť
12438 - IPP Zefektívnenie využitia energetických zdrojov v technologickom procese výroby 559 988,0 Zobraziť
23532 - IPP Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou 284 020,32 Zobraziť