1. časť: Mlyn laboratórny kryogénny, 2. časť: Mlyn laboratórny prietočný

Rok / Identifikátor

2010 / 08123 - VST

Celková suma (EUR)

140 265,0

Počet dodávateľov

2

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 08123 - VST
Názov pridelený zákazke 1. časť: Mlyn laboratórny kryogénny, 2. časť: Mlyn laboratórny prietočný
Druh zákazky Tovary
Kategórie služieb Kúpa
Popis zákazky alebo nákupu 1. časť: Mlyn laboratórny kryogénny - umožňuje mletie vzoriek v prostredí kvapalného dusíka na princípe magnetického kladivkového mlyna. 2. časť: Mlyn laboratórny prietočný - umožňuje mletie vzoriek v kvapalnom prostredí s kontinuálnym prietokom kvapaliny.
Lokalita Ústav geotechniky SAV, Watsonova 45, 040 01 Košice
Mena EUR
Navrhovaná cena 27 894,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia Ing. Slavomír Hredzák, PhD., prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc., doc. RNDr. Jaroslav Briančin, PhD., Ing. Otília Krajecová, PhD., Ing. Eva Lojdová, Ing. Vratislav Šindler - bez práva vyhodnocovať.
Obstarávateľ
Obstarávateľ Ústav geotechniky SAV
IČO obstarávateľa 00166553
Regis ID obstarávateľa 588
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Adresa obstarávateľa Watsonova 45
Mesto obstarávateľa Košice-Sever
PSČ obstarávateľa 04001
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Eva Lojdová
Telefón obstarávateľa +421 557922104
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa lojdova@saske.sk
Fax obstarávateľa +421 557922117
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti, Veda a výskum
Dodatočné informácie
Rok 2010
Dátum zverejnenia 2010-12-21
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2010-12-10
Typ obstarávania VST
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 0
Počet elektronických ponúk 0
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31436820 27 890,0 Nie Nie
ENVINET Slovensko,s.r.o. 45004790 112 375,0 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
00177 - VST Prístroj pre umelú pľúcnu ventiláciu 51 666,0 Zobraziť
3734 - VST Dodávka programového vybavenia pre vedeckotechnické výpočty, modelovanie, programovanie, simulácie, paralelné výpočty, analýzu a prezentáciu dát. Zmluva o dodávke softvéru 127 113,0 Zobraziť
09625 - VST Nákup nových zabezpečovacích signalizačných prívesov 89 421,5 Zobraziť
26627 - VST Technológia na výrobu škrobového lepidla, technológia na úpravu škrobového lepidla a aplikátor Kúpna zmluva č. 20/10/2014 348 000,0 Zobraziť
10520 - VST Centrum výskumu riadenia technických, enviromentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve 237 300,0 Zobraziť
03853 - VST Ultrazvukový diagnostický prístroj 92 051,0 Zobraziť
10455 - VST Centrum zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom - dodávka manipulačnej techniky 444 562,0 Zobraziť
10196 - VST Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervenčnú rádiologickú liečbu Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervenčnú rádiologickú liečbu, kúpna zmluva č. 96/2014 366 777,28 Zobraziť
05933 - VST Kožené doplnky 27 290 707,15 Zobraziť
1708 - VST Analytické laboratórne prístroje pre bio-medicínsky výskum Zmluva o dielo č. 50/2013 760 240,0 Zobraziť