1. Kalendárne predĺženie doby používania a prevádzkovania 1 ks draku vrtuľníka Mi171, jeho systémov a agregátov. 2 Kalendárne a hodinové predĺženie doby používania a prevádzkovania agregátov, generálne opravy a nákup nových agregátov a celkov pre 2 ks vrtuľníkov Mi-171

Rok / Identifikátor

2012 / 04333 - VBS

Celková suma (EUR)

893 516,0

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 04333 - VBS
Názov pridelený zákazke 1. Kalendárne predĺženie doby používania a prevádzkovania 1 ks draku vrtuľníka Mi171, jeho systémov a agregátov. 2 Kalendárne a hodinové predĺženie doby používania a prevádzkovania agregátov, generálne opravy a nákup nových agregátov a celkov pre 2 ks vrtuľníkov Mi-171
Druh zákazky Služby
Kategórie služieb
Popis zákazky alebo nákupu 1. Kalendárne predĺženie doby používania a prevádzkovania 1 ks draku vrtuľníka Mi171, jeho systémov a agregátov. 2 Kalendárne a hodinové predĺženie doby používania a prevádzkovania agregátov, generálne opravy a nákup nových agregátov a celkov pre 2 ks vrtuľníkov Mi-171
Lokalita
Mena EUR
Navrhovaná cena
Navrhovaná cena s DPH?
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO obstarávateľa 00151866
Regis ID obstarávateľa 20
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa obstarávateľa Pribinova 2
Mesto obstarávateľa Bratislava-Staré Mesto
PSČ obstarávateľa 81272
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Vladimír Belohlávek
Telefón obstarávateľa +421 250944423
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa vladimir.belohlavek@minv.sk
Fax obstarávateľa +421 250944013
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa
Dodatočné informácie
Rok 2012
Dátum zverejnenia 2012-04-13
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2011-10-29
Typ obstarávania VBS
Rámcová zmluva
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 0
Počet elektronických ponúk 0
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
ARIMPEX, s.r.o. 31614574 893 516,0 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
03198 - VBS Pozáručné opravy a servis riadiacich elektroník čerpacích staníc PHM 0,0 Zobraziť
13893 - VBS Monitorovanie dopravy na ceste I/50 parkovisko Slavec 2114/2012 Monitorovanie dopravy na ceste I/50 parkovisko Slavec 349 855,5 Zobraziť
06130 - VBS Specializovany spravodajsky servis GLOBAL SLOVAKIA 400 000,0 Zobraziť
09800 - VBS Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Palárikovo LS Nitra na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 Pestovateľská činnosť na LUC Vlčany 283 081,88 Zobraziť
01702 - VBS Poskytovanie podpornej servisnej služby pre informačný systém "APONET", na základe dohodnutej úrovne služby . Service Level Agreement /SLA/ 6 200 000,0 Zobraziť
03822 - VBS Projekt pre reprezentačné priestory Primaciálneho paláca 153 331,5 Zobraziť
02819 - VBS Dodávka služieb pozostávajúcich z činností potrebných pre správnu a úplnú funkciu Technického informačného systému (TIS) na báze grafického systému XMatik.NET a jeho aplikácií 505 350,0 Zobraziť
220 - VBS Upgrade systému podpory a riadenia IZS - CoordCom Zmluva o dielo OVO2-2015/000777 808 458,4 Zobraziť
01731 - VBS ,,Zabezpečenie servisných a systémových služieb pre informačný systém Fabasoft Components Dodatok č.3 k Aktualizačnej zmluve 2006/02 20 516,0 Zobraziť
2211 - VBS Zabezpečenie praktickej výučby študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku Zmluva o spolupráci VŠ a zdravotníckeho zariadenia pri zabezpečovaní praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov 450 000,0 Zobraziť