1. Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným spektrometrom a príslušenstvom, 2. Laserový flashový analyzátor s príslušenstvom, 3. Vysokoteplotný dilatometer s príslušenstvom

Rok / Identifikátor

2010 / 06717 - VST

Celková suma (EUR)

792 085,0

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 06717 - VST
Názov pridelený zákazke 1. Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným spektrometrom a príslušenstvom, 2. Laserový flashový analyzátor s príslušenstvom, 3. Vysokoteplotný dilatometer s príslušenstvom
Druh zákazky Dodávky tovarov
Kategórie služieb Kúpa
Popis zákazky alebo nákupu Predmetom obstarávania je vybavenie termoanalytického laboratória, pozostávajúce z nasledovných prístrojov: 1. Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným spektrometrom a príslušenstvom, 2. Laserový flashový analyzátor s príslušenstvom, 3. Vysokoteplotný dilatometer s príslušenstvom
Lokalita Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU Bratislava, Ústav materiálov, Jána Bottu 25, 917 24 TRNAVA
Mena EUR
Navrhovaná cena 795 000,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
IČO obstarávateľa 00397687
Regis ID obstarávateľa 4706
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa obstarávateľa Vazovova 5
Mesto obstarávateľa Bratislava-Staré Mesto
PSČ obstarávateľa 81243
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Eva Šimonová
Telefón obstarávateľa +421 000000000
Mobil obstarávateľa +421 917669535
Email obstarávateľa eva.simonova@stuba.sk
Fax obstarávateľa +421 000000000
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Vzdelávanie
Dodatočné informácie
Rok 2010
Dátum zverejnenia 2010-10-23
Zadanie zakázky
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2010-10-04
Typ obstarávania VST
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 0
Počet elektronických ponúk 0
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
ANAMET s.r.o. - organizačná zložka 44070608 792 085,0 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
02799 - VST Hmotnostný spektrometer 278 336,0 Zobraziť
03213 - VST Materiálové zhodnocovanie plastov firmou Filatech 2 388 600,0 Zobraziť
03204 - VST Ochrana ovzdušia v meste Vranov nad Topľou 800 020,0 Zobraziť
01071 - VST Potraviny Rámcová dohoda č. ÚVN-46-58/2010_0095/14 382 477,75 Zobraziť
03279 - VST Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia - nákup špeciálnych automobilov (čistiace vozidlá) - zametacie vozidlá pozemných komunikácií s výbavou 4 035 595,25 Zobraziť
05739 - VST Dodávka kancelárskeho papiera 2 000 000,0 Zobraziť
03017 - VST Dodávka elektrickej energie Mestu Komárno 922 844,0 Zobraziť
02394 - VST Prístroje a zariadenia pre projekt molekulárno-biologického výskumu vrátane príslušenstva 490 000,0 Zobraziť
00746 - VST Dodávka komplexného súboru zdravotníckej, zobrazovacej a oftalmologickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 3 324 210,0 Zobraziť
02967 - VST Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji 2 501 975,0 Zobraziť