11.1.2)Náhradné diely a komponenty vrchného trakčného vedenia.

Rok / Identifikátor

2013 / 7151 - VST

Celková suma (EUR)

816 892,0

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 7151 - VST
Názov pridelený zákazke 11.1.2)Náhradné diely a komponenty vrchného trakčného vedenia.
Druh zákazky Tovary
Kategórie služieb Kúpa
Popis zákazky alebo nákupu Nákup náhradných dielov a komponentov vrchného trakčného vedenia.
Lokalita DPB, a.s., hlavný sklad - Vajnorská124, 83104 Bratislava.
Mena EUR
Navrhovaná cena 711 688,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia Členovia komisie: Mgr. Alexander Sako, Ing. Peter Vozár, Mgr. Katarína Uram-Hrišová.
Obstarávateľ
Obstarávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO obstarávateľa 00492736
Regis ID obstarávateľa 4913
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa obstarávateľa Olejkárska 1
Mesto obstarávateľa Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ obstarávateľa 81452
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Mgr. Katarína Uram-Hrišová
Telefón obstarávateľa +421 259501429
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa verejne.obstaravanie@dpb.sk
Fax obstarávateľa +421 259501301
Druh verejného obstarávateľa Iné (uveďte)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iné (uveďte)
Dodatočné informácie
Rok 2013
Dátum zverejnenia 2013-05-08
Zadanie zakázky Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Náhradné diely a komponenty vrchného trakčného vedenia.
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2012-12-28
Typ obstarávania VST
Rámcová zmluva true
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
ESKO , spol.s r.o. 60471999 816 892,0 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
17046 - VST Tričko s krátkym a dlhým rukávom Rámcová dohoda - Tričko s krátkym a dlhým rukávom 180 243,91 Zobraziť
13097 - VST Kontrastné látky pre katetrizačné rádiologické vyšetrenie kardiovaskulárneho systému kontrastné látky - časť 12 -Kyselina amidotrizoová 76%, veľkosť balenia 10x20 ml, kúpna zmluva č. 122/2014 238 822,86 Zobraziť
1949 - VST Kreditné karty na čerpanie pohonných hmôt Slovnaft a.s. 249 455,33 Zobraziť
5197 - VST Pečivo a rôzne potravinárske výrobky pre LIKAVU – DSS a ZpS. Rôzne potraviny 42 282,79 Zobraziť
09061 - VST Rekonštrukcia bloku D Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - interiérové vybavenie 51 610,0 Zobraziť
4975 - VST Nákup monočlánkov, batérií a akumulátorov Rámcová dohoda č. OVO2-2014/000045 338 875,09 Zobraziť
25316 - VST Nákup žrebovacích strojov, žrebovacích loptičiek a súvisiacich služieb AKANIS TECHNOLOGIES, 27 rue du 8 mai 1945, 94470 Boissy Saint Léger, Francúzsko 478 250,0 Zobraziť
07827 - VST Antitrombotické činidlá Kúpna zmluva - príloha č. 1 69 573,58 Zobraziť
01914 - VST Jednorazové operačné prádlo a sety KZ č. 137-2011-ŠZM - Časť č. 46 - Set karotída 498 481,27 Zobraziť
06126 - VST Technicko medicinálne plyny 196 798,59 Zobraziť