Verejné obstarávania

Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
02254 - VNS Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb č. 7574/2009/2 2 488 737,75 Zobraziť
27518 - IPS Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov NKÚ SR (EVO) 109 505,0 Zobraziť
15361 - VSS Zvyšovanie uplatnenia príslušníkov MRK na trhu práce Zvyšovanie uplatnenia príslušníkov MRK na trhu práce 89 000,0 Zobraziť
13753 - VST Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti CNC frézovanie, s.r.o. Zmluva o dielo č. 01062013 zo dňa 25.7.2013 64 020,0 Zobraziť
2939 - IPT „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania“ 39 685,36 Zobraziť
07128 - VNS Zvyšovanie zručnosti zamestnancov spoločnosti HYDREX, s.r.o 826 960,0 Zobraziť