Verejné obstarávania

Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
00976 - VUP 22.b.j. - Za školou - Voderady 1 052 387,38 Zobraziť
19631 - IPP 24 BYTOVÝ NÁJOMNÝ DOM- Červeník, p. č. 49/13 - PS 601 Transformačná stanica, SO 601 Rozvody 1kV (distribučné) 51 269,74 Zobraziť
00963 - VUP 27-bytový dom, Košická 11, 13, 15, Kežmarok 1 441 458,88 Zobraziť
03396 - VBS 2. čiastková zmluva o dielo pre stavbu: „ŽSR, Bratislava predmestie - Bratislava filiálka - Bratislava-Petržalka (prepojenie koridorov)" na základe rámcovej dohody č. 7607-00 z 30. 11. 2006 7 957 920,0 Zobraziť
03395 - VBS 2. čiastková zmluva o dielo pre stavbu: „ŽSR, Bratislava - Železničné zapojenie Letiska M. R. Štefánika" na základe rámcovej dohody č. 7607-00 z 30. 11. 2006 1 298 858,13 Zobraziť
07206 - VST 2 ks prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu 66 666,0 Zobraziť
00470 - VSP 2 x 11 - nájomné byty, Ovčie 2 x 11 - nájomné byty, Ovčie 1 193 476,5 Zobraziť
02325 - VSP 2 x 7 bytových jednotiek v obci Chotča 551 847,94 Zobraziť
00618 - VSP 2 x 8 b. j. nájomné bytové domy A/I a A/II, Andovce 922 095,31 Zobraziť
01405 - VSP 32 b.j. sídlisko Juh - nábrežie Topoľčany 1 205 939,88 Zobraziť
14153 - VST 3.5.2, 5.5.2 Školiaci materiál a potreby Kúpna zmluva č. 21/2013 1 127 939,5 Zobraziť
24518 - IPT 3D mobilné meracie zariadenie 61 150,0 Zobraziť
06889 - VBT 3 D scaner s príslušenstvom 168 000,0 Zobraziť
22698 - VUS 3D seizmické merania a vyhodnotenie nameraných seizmických dát v lokalite Kúty, Sekule a Závod_1 GEOFIZYKA Toru S.A., ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru, Poľsko. 3 345 000,0 Zobraziť
08604 - VST 3 D skener 134 496,0 Zobraziť
02721 - VST 3D skener 64 764,0 Zobraziť
5505 - IPS 3D zameranie archeologických objektov priestorovou fotogrametriou a laserovým skenovaním 72 916,67 Zobraziť
23927 - IPP 3.etapa modernizácie verejného osvetlenia v meste Humenné ( sídlisko 1,2,2a a časť Poľana) 779 903,88 Zobraziť
06542 - VSP 3. etapa revitalizácie obce Ivanka pri Dunaji 671 861,19 Zobraziť
10987 - VST 3 ks - HD ENG/EFP Objektívy 79 120,0 Zobraziť