Verejné obstarávania

Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
21487 - IPT 3-osé vertikálne obrábacie centrum vrátane software 133 400,0 Zobraziť
10014 - VST 3-osový hrotový CNC sústruh Kúpna zmluva 143 600,0 Zobraziť
01617 - VSP 3 x 7 b. j. typ Profis 4, Trávnica 918 209,56 Zobraziť
18459 - IPT 4-farbový ofsetový tlačový stroj B2. Podrobnejšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch 551 000,0 Zobraziť
10040 - VST 4-kolesový rýpadlo-nakladač 50 100,0 Zobraziť
04024 - VST 4 ks prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu vyššej riedy a 3 ks prístroj pre neinvazívnu ventiláciu novorodencov - nCPAP, rôznej technickej špecifikácie 136 000,0 Zobraziť
05046 - VSP 4. triedna materská škola Plešivec 290 999,63 Zobraziť
7512 - VSP 4. triedna materská škola Plešivec Zmluva o dielo 597 710,38 Zobraziť
01294 - VSP 55 87 882 Sereď - rekonštrukcia budovy č. 86 - budova mužstva 714 166,69 Zobraziť
8772 - VST 5 - osé CNC centrum 5-osé CNC centrum. Kúpna zmluva. 375 000,0 Zobraziť
6624 - VST 5 osé CNC obrábacie centrum 5 osé CNC obrábacie centrum Homag BMG 500 168 480,0 Zobraziť
8660 - VST 5-osé CNC obrábacie centrum pre výrobu okien, dverí a stolárskych prvkov 5-osé CNC obrábacie centrum pre výrobu okien, dverí a stolárskych prvkov 249 900,0 Zobraziť
12699 - VST 5 – osé frézové obrábacie centrum BOST SK , a.s. 232 657,2 Zobraziť
13470 - VST 5-osé obrábacie centrum TAJMAC-ZPS, a.s., 764 87 Zlín, Malenovice, Třída 3. května 1180 255 000,0 Zobraziť
15252 - VST 6 a 9 miestne špeciálne motorové vozidlá Kúpna zmluva 77 748,34 Zobraziť
8726 - VZT 7,62 mm cvičný náboj vz. 43 Kúpna zmluva č. 2013/203 130 000,0 Zobraziť
13019 - VUT 7,62 mm cvičný náboj vz. 43 Rámcová dohoda č. 2012/579 1 250 000,0 Zobraziť
147 - VZT 7,62 mm cvičný náboj vz. 43 Kúpna zmluva č. 2012/2119 uzatvorená na základe rámcovej dohody č. 2012/579. 7 030,4 Zobraziť
07440 - VSP 7 b. j + 9 b. j. Typ Profis Zemné 611 437,38 Zobraziť
09012 - VSP 7 bytových jednotiek blok E v obci Zborov 203 408,56 Zobraziť