Verejné obstarávania

Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
13481 - IPT 7 - kusov - Videoendoskop 13 776,0 Zobraziť
08375 - VSP 9 b. j. typ PROFIS 2a, Veľký Kýr 299 275,94 Zobraziť
23420 - IPT 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou. 34 200,0 Zobraziť
30953 - IPP 9. Triedna Základná škola - Podsadek, novostavba kontajnerovej školy 185 986,75 Zobraziť
6724 - IPP AB Domino Žilina – rekonštrukcia okien a stavebné úpravy 218 212,31 Zobraziť
24504 - VZS abezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Čiastková zmluva uzavretá na základe rámcovej dohody s účastníkom SATUR TRAVEL, a.s. 2 529,62 Zobraziť
23223 - IPS Abiotické a biotické aspekty úspešnej ochrany a revitalizacie mokradi 200 000,0 Zobraziť
15229 - VST Ablačný systém Záväzné obchodné podmienky verejného obstarávateľa na dodávku ablačného systému s príslušenstvom č. 170/2013 90 000,0 Zobraziť
19345 - IPP AB LS Čadca, stavebné úpravy 64 000,36 Zobraziť
20722 - IPP AB OZ Beňuš - spevnená plocha 66 017,96 Zobraziť
5535 - VSP Abrahám - Revitalizácia ulice Hviezdoslavova AVA-stav, s.r.o 589 999,0 Zobraziť
12559 - VST Absolutny gravimeter GEOTECH Bratislava, s. r. o. 338 330,0 Zobraziť
26499 - VST Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania - časť 02 - súprava na prípravu biologického hemostiptického autológneho prostriedku, kúpna zmluva č. 212/2014 503 865,0 Zobraziť
02726 - VST AC susceptometer 73 000,0 Zobraziť
15090 - VSS Adaptácia kurzu pre dištančné vzdelávanie Zmluva o poskytovaní služieb č. 384/2013 150 000,0 Zobraziť
06359 - VUP Adaptácia - rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmenové ucebne, Palešovo nám., Spišské Podhradie 600 904,44 Zobraziť
7585 - VSP Administratívna budova (AB) Štefánikova 18, Humenné rekonštrukcia fasády (zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch). Chemkostav HSV, a.s. 469 234,75 Zobraziť
06040 - VSP Administratívna budova lesnej správy Pezinok 147 999,31 Zobraziť
26413 - IPP Administratívna budova OZ Rožňava, stavebné úpravy 78 167,95 Zobraziť
7561 - IPP Administratívna budova OZ Smolenice "Úprava nádvoria na parkovacie stánia s prestrešením" 43 532,33 Zobraziť