Verejné obstarávania

Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
1563 - IPP ADMINISTRATÍVNA BUDOVA OZ TRENČÍN STAVEBNÉ ÚPRAVY, PARKOVISKO 157 259,9 Zobraziť
22907 - IPP Administratívna budova OZ Vranov, rekonštrukcia 111 227,8 Zobraziť
06927 - VNS Administratívne práce - dispečersko - spravodajská služba zimnej údržby ciest na strediskách SÚC TTSK 0,0 Zobraziť
5214 - IPS Administratívne riadenie projektu "Elektronizácia služieb Mesta Košice" 131 937,0 Zobraziť
15515 - IPP adstavba MŠ Očová, J.Palárika 454/2 159 947,95 Zobraziť
4926 - VRS AE Mochovce (Slovensko) Dostavba 3. a 4. bloku VVER 440 - Elektro magnetická kompatibilita - miestne pred a pomontážne testy Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko) Dostavba 3. a 4. bloku VVER 440 - Elektro magnetická kompatibilita - miestne pred a pomontážne testy 2 301 932,0 Zobraziť
01504 - VST AFM - atómový silový mikroskop 69 735,0 Zobraziť
16688 - IPP Aglomerácia Kanianka - kanalizácia 573 018,72 Zobraziť
10631 - VUP Aglomerácia Levice - vybudovanie kanalizácie v mestskej casti Levíc Kalinciakovo 2 388 364,5 Zobraziť
00017 - VUP Aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie vôd 19 979 964,0 Zobraziť
1237 - IPP AGRO-HOSPODÁRSKA USADLOSŤ - LAZ VEGAS SENOHRAD - časť Poloma 1 498 355,1 Zobraziť
15009 - VBS AITEC- reedícia učebníc I. AITEC- reedícia učebníc I. 782 700,0 Zobraziť
18954 - VBS Aitec, reedícia učebníc II. KÚPNA ZMLUVA č. 0499/2014/SRŠ 277 485,0 Zobraziť
7681 - IPS Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP) 46 094,4 Zobraziť
5933 - IPS Akreditovaný kurz prvej pomoci 48 549,0 Zobraziť
20853 - IPS „Aktivity informovania a publicity v rámci ROP v programovom období 2007-2013 a IROP v programovom období 2014- 50 000,0 Zobraziť
09942 - VSS Aktivity projektu v rámci projektu Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja 102 400,0 Zobraziť
03811 - VBT Aktívna substancia - rekombinantný trombín 154 800,0 Zobraziť
11212 - VST Aktívne prvky pre optickú infraštruktúru siete SAN 207 490,0 Zobraziť
01266 - VZT Aktívne sieťové prvky a sieťové súvisiace služby 825 626,0 Zobraziť