A1SYNTH, s. r. o.

Počet obstarávaní

4

Celková suma

1 320 594,59

Počet obstarávateľov

4

Obstarávateľ
Obstarávateľ A1SYNTH, s. r. o.
IČO obstarávateľa 43857680
Regis ID obstarávateľa 960545
Názov obstarávateľa podľa Regis-u A1SYNTH, s. r. o.
Adresa obstarávateľa Dr. Valacha 62
Mesto obstarávateľa Skalica
PSČ obstarávateľa 90901
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Igor Beseda
Telefón obstarávateľa +421 903783500
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa beseda@a1synth.sk
Fax obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa Iné (uveďte)
Hlavná činnosť obstarávateľa Iné (uveďte)
Verejné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
10785 - IPT Modernizácia laboratórnej techniky. 99 830,0
15777 - VST Stereoselektívna príprava beta-aminokyselín ako základných stavebných kameňov pre prípravu beta-peptidov Kúpna zmluva 447 740,0
01917 - VST Stroje a zariadenia na chemickú výrobu a výskum 444 926,0
00631 - VST Suroviny na organickú syntézu 328 098,59

Graf obstarávaní


#TODO fix labels


Počet obstarávaní podľa rokov
Rok Počet obstarávaní
2012 2
2013 0
2014 0
2015 2


Suma obstarávaní podľa rokov
Rok Suma obstarávaní
2012 773 024,59
2013 0
2014 0
2015 547 570,0