AFINOX s.r.o.

Počet obstarávaní

3

Celková suma

348 003,0

Počet obstarávateľov

2

Obstarávateľ
Obstarávateľ AFINOX s.r.o.
IČO obstarávateľa 44908709
Regis ID obstarávateľa 1061068
Názov obstarávateľa podľa Regis-u AFINOX s.r.o.
Adresa obstarávateľa Široká 188
Mesto obstarávateľa Ždaňa
PSČ obstarávateľa 04411
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Mededji Adandedjan
Telefón obstarávateľa +421 557292943
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa euromeka@slovanet.sk
Fax obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa Iné (uveďte)
Hlavná činnosť obstarávateľa Iné (uveďte)
Verejné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
23996 - VST Technologické zariadenia na manipuláciu, spracovanie, opracovanie kovových a nerezových materiálov Obrábacie zariadenia časť C 83 900,0
23996 - VST Technologické zariadenia na manipuláciu, spracovanie, opracovanie kovových a nerezových materiálov Obrábacie zariadenia časť C 92 000,0
23996 - VST Technologické zariadenia na manipuláciu, spracovanie, opracovanie kovových a nerezových materiálov Obrábacie zariadenia časť C 172 103,0

Graf obstarávaní


#TODO fix labels


Počet obstarávaní podľa rokov
Rok Počet obstarávaní
2015 1


Suma obstarávaní podľa rokov
Rok Suma obstarávaní
2015 348 003,0