Adrian Nagy - ADOREX

Počet obstarávaní

1

Celková suma

180 980,0

Počet obstarávateľov

1

Obstarávateľ
Obstarávateľ Adrian Nagy - ADOREX
IČO obstarávateľa 34920528
Regis ID obstarávateľa 346633
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Adrian Nagy - ADOREX
Adresa obstarávateľa Veľká Čalomija 206
Mesto obstarávateľa Veľká Čalomija
PSČ obstarávateľa 99109
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Tomáš Monosza
Telefón obstarávateľa +421 903547093
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa tomas.monosza@gmail.com
Fax obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa Iné (uveďte)
Hlavná činnosť obstarávateľa Iné (uveďte)
Verejné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
2190 - IPT Dodanie poľnohospodárskych strojov 180 980,0

Graf obstarávaní


#TODO fix labels


Počet obstarávaní podľa rokov
Rok Počet obstarávaní
2015 1


Suma obstarávaní podľa rokov
Rok Suma obstarávaní
2015 180 980,0