3EC International a.s.

Počet obstarávaní

1

Celková suma

70 750,0

Počet obstarávateľov

1

Obstarávateľ
Obstarávateľ 3EC International a.s.
IČO obstarávateľa 36789003
Regis ID obstarávateľa 902303
Názov obstarávateľa podľa Regis-u 3EC - NSF International a.s.
Adresa obstarávateľa Hraničná 18
Mesto obstarávateľa Bratislava
PSČ obstarávateľa 82105
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Mária Borbélyovává
Telefón obstarávateľa +421 948520495
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa maria.borbelyova@porte.sk
Fax obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa Iné (uveďte)
Hlavná činnosť obstarávateľa Iné (uveďte)
Verejné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
6978 - IPS Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s. 70 750,0

Graf obstarávaní


#TODO fix labels


Počet obstarávaní podľa rokov
Rok Počet obstarávaní
2015 1


Suma obstarávaní podľa rokov
Rok Suma obstarávaní
2015 70 750,0