ACODING, s. r. o.

Počet obstarávaní

1

Celková suma

306 790,0

Počet obstarávateľov

1

Obstarávateľ
Obstarávateľ ACODING, s. r. o.
IČO obstarávateľa 44668155
Regis ID obstarávateľa 1024200
Názov obstarávateľa podľa Regis-u ACODING, s. r. o.
Adresa obstarávateľa Budovateľská 50
Mesto obstarávateľa Prešov
PSČ obstarávateľa 08001
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Peter Prislupský
Telefón obstarávateľa +421 517470300
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa pprislupsky@acoding.sk
Fax obstarávateľa +421 51517470302
Druh verejného obstarávateľa Iné (uveďte)
Hlavná činnosť obstarávateľa Iné (uveďte)
Verejné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
11194 - VST Rotačný UV flexografický stroj Zmluva o dielo 306 790,0

Graf obstarávaní


#TODO fix labels


Počet obstarávaní podľa rokov




Rok Počet obstarávaní
2015 1


Suma obstarávaní podľa rokov




Rok Suma obstarávaní
2015 306 790,0