AGA priemyselný park s.r.o.

Počet obstarávaní

1

Celková suma

304 800,0

Počet obstarávateľov

1

Obstarávateľ
Obstarávateľ AGA priemyselný park s.r.o.
IČO obstarávateľa 36581691
Regis ID obstarávateľa 693610
Názov obstarávateľa podľa Regis-u AGA priemyselný park s.r.o.
Adresa obstarávateľa Radlinského 23
Mesto obstarávateľa Spišská Nová Ves
PSČ obstarávateľa 05201
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Miloš Jochman
Telefón obstarávateľa +421 533219999
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa m.jochman@agapriemyselnypark.sk
Fax obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa Iné (uveďte)
Hlavná činnosť obstarávateľa Iné (uveďte)
Verejné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
3679 - VST Inovácia výrobného procesu spoločnosti AGA priemyselný park s.r.o. Kúpna zmluva č. 1305-F045-01s 304 800,0

Graf obstarávaní


#TODO fix labels


Počet obstarávaní podľa rokov
Rok Počet obstarávaní
2015 1


Suma obstarávaní podľa rokov
Rok Suma obstarávaní
2015 304 800,0