Obstarávatelia

Obstarávateľ IČO obstarávateľa Názov obstarávateľa podľa Regis-u Hlavná činnosť obstarávateľa
AGB SERVICE s.r.o. 44449119 V2H s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agentúra EVKA, s.r.o. 31376975 Agentúra EVKA, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 31819494 Výskumná agentúra Všeobecné verejné služby Zobraziť
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Všeobecné verejné služby Zobraziť
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 45741662 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency Iné (uveďte) Zobraziť
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) 30792053 Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Hospodárstvo a finančné záležitosti Zobraziť
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 34075381 AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA Iné (uveďte), Podpora rozvoja vidieka Zobraziť
Agentúra rozvoja vodnej dopravy 42183677 Agentúra rozvoja vodnej dopravy Iné (uveďte) Zobraziť
A.G.E.S. s.r.o. Olcnava 36179337 A.G.E.S. s.r.o. Olcnava Iné (uveďte) Zobraziť
AG Hradová s.r.o. 36637092 AG Hradová s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGILE, s.r.o. 34102868 AGILE, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRA - CAK, s.r.o. 34103643 AGRA - CAK, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRAR, s.r.o. 36210803 AGRAR, s.r.o. Hospodárstvo a finančné záležitosti Zobraziť
AGREF, spol. s r.o. 00682098 AGREF, spol. s r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRIA Liptovský Ondrej a.s. 00195669 AGRIA, a. s. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRIFOP, a.s. 31713238 AGRIFOP, a.s. Iné (uveďte) Zobraziť
Agrikolt, s.r.o. 36229261 Agrikolt, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRI MILUS, s.r.o. 36627046 AGRI MILUS, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRIMPEX, družstvo 34134786 AGRIMPEX, družstvo Iné (uveďte) Zobraziť
AGRIPENT spol. s r.o. 35703512 AGRIPENT spol. s r.o. Iné (uveďte) Zobraziť