Obstarávatelia

Obstarávateľ IČO obstarávateľa Názov obstarávateľa podľa Regis-u Hlavná činnosť obstarávateľa
Zoologická záhrada 00358011 Zoologická záhrada Bojnice Životné prostredie Zobraziť
Zoologická záhrada Košice 00083089 Zoologická záhrada Košice Iné (uveďte) Zobraziť
ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 36558486 ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo Iné (uveďte) Zobraziť
ZTS INMART, a.s. 31562361 ZTS INMART, a.s. Iné (uveďte) Zobraziť
ZTS Sabinov, a.s. 00590797 ZTS Sabinov, a. s. Iný predmet činnosti, podnikateľská činnosť Zobraziť
ZTS Strojárne, s.r.o. 36381047 ZTS Strojárne, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. 36299782 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a. s. Hospodárstvo a finančné záležitosti Zobraziť
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 31651585 ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./ Iné (uveďte) Zobraziť
ZUTOM s.r.o. 35740019 ZUTOM s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Zuzana Minková - I.K.A. 40390748 Zuzana Minková - I.K.A. Iné (uveďte) Zobraziť