Obstarávatelia

Obstarávateľ IČO obstarávateľa Názov obstarávateľa podľa Regis-u Hlavná činnosť obstarávateľa
AGRISLOV, s.r.o. 35910925 AGRISLOV, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRI s.r.o. 36351415 AGRI s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRIVA s.r.o. 46272119 AGRIVA s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROALGABE, s. r. o. 44896999 AGROALGABE, s. r. o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROBAN s.r.o. 36046558 AGROBAN s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
A G R O B A s.r.o. 36558605 A G R O B A s.r.o. Hospodárstvo a finančné záležitosti Zobraziť
Agro Boleráz, s.r.o. 36245160 Agro Boleráz, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agro Building s.r.o. 45906211 SPS Building s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agro Čelovce s.r.o. 36621269 Agro Čelovce s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO Cereal s.r.o. 46453288 AGRO Cereal s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agro Čergov, s.r.o. 36470961 Agro Čergov, s.r.o. Hospodárstvo a finančné záležitosti Zobraziť
AGROCHOV 31016791 Anna Ruseková Agrochov Iné (uveďte) Zobraziť
AGROCONSULTING SPOL, s.r.o. 36527416 AGROCONSULTING SPOL, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 36521094 AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. Všeobecné verejné služby Zobraziť
AGROCROP a.s. 46184341 AGROCROP a. s. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO-Da-Ba, s.r.o. 36171671 AGRO-Da-Ba, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO Divízia s.r.o. Selice 36546712 AGRO Divízia s.r.o. Selice Iné (uveďte) Zobraziť
Agrodružstvo Bánová 36376353 AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ Iné (uveďte) Zobraziť
Agrodružstvo Kameničná 00193071 Agrodružstvo Kameničná Hospodárstvo a finančné záležitosti Zobraziť
AGRODRUŽSTVO Príbelce 36031208 AGRODRUŽSTVO Príbelce Iné (uveďte) Zobraziť