Obstarávatelia

Obstarávateľ IČO obstarávateľa Názov obstarávateľa podľa Regis-u Hlavná činnosť obstarávateľa
Agrodružstvo Rimavská Seč 36019127 Agrodružstvo Rimavská Seč Iné (uveďte) Zobraziť
AGRODRUŽSTVO Rišňovce, družstvo 36523178 AGRODRUŽSTVO Rišňovce, družstvo Iné (uveďte) Zobraziť
AGRODRUŽSTVO SENNÉ, družstvo 36032956 AGRODRUŽSTVO SENNÉ, družstvo Iné (uveďte) Zobraziť
Agrodružstvo Španie Pole 36036790 Agrodružstvo Španie Pole Iné (uveďte) Zobraziť
Agrodružstvo Turňa 36861421 Agrodružstvo Turňa Iné (uveďte) Zobraziť
AGROECO, s.r.o. 36721603 AGROECO, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROEM Rokytov spol. s r.o. 36483508 AGROEM Rokytov spol. s r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agroenergo SK s.r.o. 36776068 PRECISION, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO EPEK, s. r. o. 31645402 AGRO EPEK, s. r. o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 47609818 AGROFARMA Brvnište, s. r. o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agrofarm ELNOR, s.r.o. 36529923 Agrofarm ELNOR, s.r.o. Hospodárstvo a finančné záležitosti Zobraziť
Agro-Farm Weber, s. r. o. 47769068 Agro-Farm Weber, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO FROST s.r.o. 47384816 AGRO FROST s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO - GOMBÁR, s.r.o. 36563781 AGRO - GOMBÁR, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 36462179 AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO HN, s.r.o. 45468061 AGRO HN, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO Hosťovce, s.r.o. 34106421 AGRO Hosťovce, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agro Insemas, spol s r.o. 36018287 Agro Insemas, spol s r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 36858749 Agroinštitút Nitra, štátny podnik Vzdelávanie Zobraziť
Agroinvest Levice, s.r.o. 36538566 Agroinvest Levice, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť