Obstarávatelia

Obstarávateľ IČO obstarávateľa Názov obstarávateľa podľa Regis-u Hlavná činnosť obstarávateľa
AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 31645496 AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO ISTEBNÉ, s.r.o. 47615559 AGRO ISTEBNÉ, s. r. o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROITAL PLUS s. r. o. 46590030 AGROITAL PLUS s. r. o. Hospodárstvo a finančné záležitosti Zobraziť
AGRO IVÁN s.r.o. 47082810 AGRO IVÁN s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 36855642 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Iné (uveďte) Zobraziť
AGROKORN, s.r.o. 36722596 AGROKORN, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO-KREDIT, spol. s r.o. 31446906 AGRO-KREDIT, spol. s r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROK, spol. s r.o. 35698357 AGROK, spol. s r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
Agro Ladzany s.r.o. 45302545 Agro Ladzany s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROMAČAJ s.r.o. 35762128 AGROMAČAJ s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO MALINOVO, a.s. 00614025 AGRO MALINOVO, a.s. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROMAN, s.r.o. 36571598 AGROMAN, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROMA s.r.o. 35766786 AGROMA s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO - MAT, s.r.o. 36035483 AGRO - MAT, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGROMINI, spol. s r.o. 36227161 AGROMINI, spol. s r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO - MOLD akciová spoločnosť 31712738 AGRO - MOLD akciová spoločnosť Iné (uveďte) Zobraziť
AGRONATUR, s.r.o. 36529150 AGRONATUR, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRONOVA EKO, s.r.o. 36862223 AGRONOVA EKO, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 AGRONOVA Liptov, s.r.o. Iné (uveďte) Zobraziť
AGRO - NV a.s. 36535648 AGRO - NV a.s. Iné (uveďte) Zobraziť